Hellestigs Rör drivs av Andreas Hellestig

Bolaget idag jobbar med med kunder såsom Dalaslöjden, Snickarbröder i Gagnef AB, Bygg och Badrum i Leksand AB

Vårt kontor finner ni i Djurås men vi jobbar i hela Dalarna med omnejd

Våra produkter innefattas bl.a. av Nibe, Badplatsen, Fm Mattson, Mora Armatur

Vi tillhandahåller tjänster inom Värmepumpar, badrum ( renovering ), panninstallationer, ny produktion och service.

Kvalifikationer:

Byggarbetsmiljösamordnare Planering och Projektering, BAS-P

 Byggarbetsmiljösamordnare Utförande, BAS-U

 BAS-P och BAS-U har ett stort ansvar för arbetsmiljön i sin helhet på byggarbetsplatsen. Ansvaret beskrivs i Arbetsmiljölagens 3 kap. 7§ och AFS 1999:3 med ändringar till och med 2008:16.

BAS-P upprättar en Arbetsmiljöplan när så krävs.

BAS-U ansvarar för att Arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på byggarbetsplatsen och ska genomföra eller låta genomföra alla anpassningar i Arbetsmiljöplanen som kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fortskrider.

Anpassning av Arbetsmiljöplanen kan innebära att beskrivningar av åtgärder för ”arbeten med särskild risk” (se När skall en arbetsmiljöplan tas fram) förändras för att passa ett arbetssätt som avviker från det projekterade eller vid ändringar av redan projekterade arbeten. Arbetsmiljöplanen kan också behöva kompletteras med åtgärdsbeskrivningar av arbeten som projekteras sedan bygget startat eller arbeten som ej föregås av projektering utan enbart planeras. Även vid förändringar av de regler som gäller arbetsplatsen eller arbetsmiljöorganisationen skall Arbetsmiljöplanen anpassas.

AMP-Guiden är utformad för att hjälpa BAS-P och BAS-U att upprätta och anpassa Arbetsmiljöplanen och att förenkla administrationen av de dokument som skall tas fram. På AMP-Guidens webbplats finns länkar till myndigheter och andra platser på Internet där föreskrifter, anvisningar och annan arbetsmiljöanknuten information finns. Läs mer under avdelningen Nyttiga resurser.